BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Eskimez Yeni Hz. Peygamber’in Sünneti

eskimez yeni

Bu eser, bugün hadisleri nasıl yorumlayabileceğimize dair birtakım örnekler sunmak amacını gütmektedir. Yapılan yorumlarda pratik amaçlar da öncelikle göz önüne alınmıştır. Eserde hem genel okuyucunun rahatlıkla okuyabileceği bir dil ve üslup benimsenmiş hem de her bir bölümün çeşitli pratik amaçlarla kullanmaya elverişli bir hacimde tutulmasına özen gösterilmiştir.
Seçilen hadis rivayetlerinin, İslam dünyasının günümüz gerçekleriyle, özellikle de üzerinde durulması gereken acı gerçekleriyle ilgili olmasına dikkat edilmiştir. Bu eserin amacı, şerh literatürü alanında geçmişte ve günümüzde yazılmış olan ve çoğu birbirinin tekrarı olan yüzlerce esere bir yenisini eklemek değildir.
Yorumlar ise sadece masa başında akla gelenlerin kağıda dökülmesinden ibaret değildir. Tam aksine, bu eserde yer alan rivayetlerin yorumlanması esnasında, büyük çoğunluğu çağdaş pek çok ilim ve fikir adamının eserlerinden süzülmüş bir hülasa da sizlere dolaylı olarak sunulmuştur.
Zaman, Ey iman edenler! İyilik ve AllahÕın yasaklarından sakınma konusunda yardımlaşın, kötülük ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın.Ó ayetini hayata geçirme zamanıdır. Bu eser sizlere bu yolda yapılmış bir davettir.

jenerik, içindekiler, önsöz ve dizin