BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Ehl-i Sünnetin Kurucu Ataları

kirbasoglu kurucu atalar

Bu eser, yaygın olarak el-Eş’arî ve el-Mâturîdî tarafından kurulduğu kabul edilen Ehl-i Sünnet geleneğinin, aslında bu iki İslam âliminden önce de mevcut olduğunu, esaslarının bu ikisinden önce büyük ölçüde belirlendiğini, bunun “Ehl-i Sünnet’in Kurucu Ataları” diyebileceğimiz Ehl-i Hadis/Ashabu’l-Hadis tarafından gerçekleştirildiğini gösteren bir çalışmadır.
Eserin ağırlık noktasını ise Ehl-i Hadis/Ashabu’l-Hadisin ayırıcı yönlerinin başında gelen “Allah’ın Sıfatları” meselesindeki yaklaşımı oluşturmaktadır.
Mamafih bu eserde Ehl-i Sünnet’in kurucu atalarına başka ne gibi isimler verildiği, bu kurucu ataların tarihî köklerinin ne kadar gerilere gittiği, onların hadis alanındaki bilinen faaliyetleri dışında başka ne gibi alanlarda faaliyet gösterdikleri gibi hususlar da ele alınmıştır.

jenerik, içindekiler, önsöz ve dizin