BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Hem Başı Açık, Hem Erkeklerle Karışık, Hem De Eller Göbekte !

Bir camide namaz kılan(!) başı açık kadınlarla erkeklerin medyaya yansıyan görüntülerine bakıldığı zaman, insanın aklına, bu fotoğrafın bir kilise ayini esnasında çekilmiş ve yanlışlıkla namaz kılanlara ait bir fotoğraf olarak basında yer almış olabileceği şüphesi gelmektedir. Zira ne ortada İslam’ın namazını andıran bir saf düzeni, ne de cemaatle namaz kılmaya alışık bir cemaat görüntüsü vardır. Sanki ömründe hiç namaz kılmamış ta ilk defa namazla tanışan insanların halet-i ruhiyesi fotoğrafa yansımış gibi. (Kadının ellerini göbeği üzerine bağlaması başka nasıl yorumlanabilir ki ?) Yahut ta namazdan ziyade bir başka amaçla bir araya gelmiş bazı insanlara ait bir fotoğrafa baktığınız intibaına kapılıyorsunuz.
Söz konusu fotoğrafın insanda uyandırdığı bu düşünceler bile, meselenin bir mizansen olduğu tespitini yapmak için yeterli gerekçe oluşturabilecek niteliktedir.
Ancak henüz bu fotoğraf karesinde yer alanlar ne yaptıkları veya yapmak istedikleri konusunda bir açıklama yapmadıkları için birtakım tahinlerden öte fazla bir şey söylemek mümkün değildir.

Bu manzaranın çağrıştırdığı bir başka husus ise geçenlerde Amerika’da yapılan benzer bir provadır. Bu provanın ABD’nin İslam’da Reform çabalarının bir uzantısı olarak yorumlandığını burada tekrar hatırlamakta yarar vardır.
Meselenin magazin tarafını veya Amerikancı Müslümanların(!) ABD’deki birtakım provalarının bir benzeri ya da uzantısı olabileceği ihtimalini bir tarafa bırakırsak, ortada kamu vicdanını hiçe sayan, Müslümanların asırlar süren uygulamalarına fütursuzca meydan okuyan, namaz gibi dinin önemli bir rüknü konusunda en azından nezaket kurallarını hiçe sayan bir uygulama ile – belki de bir provakasyon ile – karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebiliriz.
Kadının başı açık bir halde erkeklerle karışık namaz kılabileceğini bir kilise babası edasıyla ve ultra modern bir fetvayla ilan eden ve bu suretle bizleri irşad etme lütfunda bulunan birtakım fetvacıların, daha önce ümmet-i Muhammed’in İslami hassasiyetlerini egoizm, narsizm, şöhret perestlik, din üzerinden dünyalık, rant ve reyting devşirme uğrunda, kısacası nefs-i emmare sunağında kurban ettiklerini çok gördük, daha da göreceğiz. Hele sadece Allah’a tapmakla tatmin olmayıp ta kendine önünde boyun eğeceği yeni ilahlar ya da putlar arayanların, önünde boyun eğme hazırlıkları yaptıkları modern tiranlara yaranma yarışına girdikleri şu dönemde bu gibi gelişmelerle sık sık karşılaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Meseleyi ciddiye alacak olursanız bu ve benzeri yorumlarla kafanızı meşgul edebilirsiniz.Ama bunlarla uğraşmayıp kestirme bir çözüm istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey vardır: Gülüp geçmek !