BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Herkes ilmihalini bulabilmeli!

Hayri Kırbaşoğlu Hoca’nın ilmihali ilgi çeken kitaplardan oldu. Ahir zamanı dikkate alarak hazırlanmış bir eser.

Öznur Balık 17/08/2010

Modern zamanların problemlerinin üzerine gidiyor Hayri Kırbaşoğlu Hocamız. Modernist denebilecek bir üslupla meseleleri ele aldığı söylenebilir. Modernist veya gelenekçi, radikal veya selefi, sufi veya aklî her türlü, burada bugün, müslüman olarak ortaya konulan emeği, çabayı kıymetli görüyoruz. Elimizde yeter ki yeterince söyleyecek söz ve gerçekleştirilebilir amel olsun. Allah bizi en doğru sözlere ve amellere uyanlardan eylesin.

Çizgi dışında dur(durulmaya çalışıl)an ilmihal

Ahir Zaman İlmihali ismindeki bu kitap, 487 sayfalık dolu dolu bir ilmihal. Tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yazar, amacını, “İslam’ı dünya meselesi dahilinde gündemleşmiş versiyonuyla açıklamak” olarak sezdiriyor okuyucuya. Zira okurken misalleri görüyoruz; temizlik adabının anlatılmak istendiği bir sayfada misvak kullanımından bahsediliyor.

Peygamberimiz (s.a.v)’in zaman şartları ve bizim koşullarımızı kıyas etmemiz ve İslam’ı güncelleştirmemiz gerektiğini vurguluyor. Yani cebimizde misvak gezdirmekle diş fırçası gezdirmek aynı kapıya çıkar, hatta ‘rutin diş kontrollerini bile elimizden geldiğince yaptırırsak Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini icra etmiş oluruz’ diyor. Tabii burada mühim olan, sünnete niyetlenmek ve sağlığımızı Allah rızası için gözettiğimizin bilincinde olmak. (Bunu yaparken modernite, tüketim kültürü, dünya kapitalizminin emrindeki sağlık sektörünün sorunları gibi hususları gözardı ediyor sanki hocamız. Oysa ‘fıkıh’ kelimesinin anlamında bulunan ‘kavramak’ fiilinin gerçekleşmesi için bunları da dikkate almalı sanki. Modern tarafta bulunmak, fıkhın tarafında bulunmak anlamına gelmeyebilir her zaman!!! GYY’nin notu)

Yazar ilmini şakır şakır konuşturuyor

Giriş bölümünde ”İslam Kavramı Üzerine”, “Dinin Var Oluşu/ Hayatın Anlamı Haritası ve Dünya Görüşü”, “İslamî Değerler Kuramı” şeklinde bir menü konuluyor önümüze. İkinci kısım ise alan okuması misali başlıklar halinde devam ediyor: “Metafizik Değerler Alanı”, “Ahlakî Değerler Alanı”, “İslam’ın Ahlak Haritası”, “İbadetler”, “Sosyal Hayat”, “Sözün Sonu ve Özü”

Bu alanların her birinde merak edilebilecek, soru işaretiyle dolu her türlü mesele kaleme alınmış. Tevhid deyip geçmemiş Sayın Kırbaşoğlu. 5. ve 6. maddeleri harflerle alt başlık haline getirmiş ve düşünün ki; bu harfler “a” ile başlayıp “n” ile bitiyor. Yani lafın kısası, yazar ilmini -tabiri caiz ise- şakır şakır konuşturuyor.
M. Hayri Kırbaşoğlu’nun bu ilmihalinde konular aynı, ancak bakış açıları normalin az dışında. “Zor Zamanların İlmihali” diye bahsediliyor kitabın arkasında. Ahir zaman zahmetleri haline getirilen mübarek sünnetler ve fıkhî hükümleri sık sık tartışılan konuları yazmaktan hiç çekinmeyen bir yazar ve onun sivri kalemi… Bu ilmihal bazı âlimler tarafından tepki alıyor, bazı âlimler tarafından takdir ediliyor. Topyekun bir yanlışlıklar mecmuu olduğunu söylemek insafsızlık olur. En azından bir kısım müslümanlar bu ilmihalden yolunu yürüyecek, başka müslümanlar başka ilmihallerden. Yeter ki ilmihalsiz kalmasın müslümanlar.

Bir sanatçı gözüyle de kitap ilgi çekici

Son sayfalarında, ‘kitabiyat’ bölümünde kimden ne alıntı yaptıysa açıklıyor. ‘Seçme hadisler’ bölümünde de gönlünden geçen, geçtiği yere gül bırakan hadisler paylaşıyor bizimle. En nihayetinde dizin veriliyor ve alfabetik sırayla konular rakamlandırılıyor. Böylece kitapta merak ettiklerimizi daha rahat bulabiliyoruz.
Söylemeden geçemeyeceğim; bir sanatçı olarak kitabın kapak ve sayfaları da resmen “oku beni” diyor. Penç, lale ve çiçeklerden oluşan yaldızlı desenler, kitabı, gönle ve hayata hitap edişinin yanı sıra göze de hitap eder hale getiriyor. Hasıl-ı kelam, farklı bakış açılarına açık olan müslümanların göz atması gereken bir ilmihal olmuş. Yazarın ellerine, ilmine ve kalemine sağlık.

http://www.dunyabizim.com/ilgilihaber/4305/herkes-ilmihalini-bulabilmeli