BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü

hadislerin-rolue

Fıkhî konularla bir ihtilaf meydana gelmiş ise; Bu gibi durumlarda Kur’an-ı Kerimden sonra devreye Hadis-i Şerif’ler girer.
Bu eserin hazırlanmasındaki ana sebepler de bununla ilgilidir.

Konulara ihtilaf noktasından bakılacağı için şu yöntemler takip edilmiştir.
İmamların nazarında Hadislerin değeri nedir?
Hadislerle amel etmek ne zaman caiz olur?
İmamların Hadisleri anlamadaki ihtilafları nelerdir?
Görünüşte birbiriyle çelişen hadisler karşısında takip edilecek yöntem nedir?
Hadislere olan bağlılıkların farklı seviyelerde olmasından doğan ihtilaflar nelerdir?
Mezhep İmamlarının, Sünnet’e olan bağlılıklarının farklı olmasından doğan ihtilâflarının açıklanması nasıldır?
Bir de pek çok kimsenin, anlama ve îzah etmede güçlük çektiği bazı şüpheler de ele alınmıştır.

jenerik, içindekiler, önsöz ve dizin